Sain catariinalta tällaisen 

                   1447826.jpg

Säännöt: Rules:1.You have to nominate 5 blogs,which havent has this award before.
 Sinun tulee jakaa tämä tunnustus 5.lle blogille, joilla sitä ei vielä ole.
2.Each of the blogs must have a purpose!
 Jokaisella blogilla tulee olla tarkoitus!

3.The nominated blogs must make a link back to this page!
 Tunnustuksen saaneiden blogien tulee linkittää takaisin tälle sivulle!

4.The logo from the award must be put on their blog and it must link back to this blog.
 Tunnustuksen logon täytyy näkyä blogissa ja logosta on oltava linkki takaisin tähän blogiin
Laitan sen eteenpäin
möhönasulle, , Maisalle,  päivi-helenalle,ja Ebrufinille. Nämä löysin eri kommenteista.