Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Fagerholm, Kekkonen, Kekkonen.....

Näin josaa lehes jot Kekkose vois saad pankkikorttiis. Mut en muista mis se ol ja mikä pank. Meni sit Nordeaa ja mää kysysi jot voisinks mää aukast heil semmose sivutili, joho mää sit  säästäsi vaik .. no toisee Pariisimatkaa  ;) ja saisi sen Kekkose sihe korttii.
Avasi sit tili ja kaik muodollisuude kirjattii tiedo ja muut..
ni sit virkailija men kattoo sitä Kekost, mut ei hän löytän.. ei heil semmost ol.. kait... ei tienny varmaa.  Ei sitä sit löytyn, mut ko se ol aika edeulline tili ni oti sen ja valikoisi sit korttii pianokoskettime, seki ol kiva.
Viikopääst mul tul kortti, mut ei siin sit ol sitä Kekkost, mut ei ollu pianooka. Höh.. Iha tavallinen sinine kortti vaa.
Pit sit men kyselee jot olik hän unhottan ruksat jonku ruudu siit hakemuksest. Mut en ehtin.
Sit kuiteki meni Sampo panki ohi ja poikkesi sin Kekkost kysymää. Heil ol. No, avasi sit siheki pankii tili, mut kadu sitä jo.  Siel ol sil tilil kolm ja puol euroo kuukaus maksu. ? Mite sin mittää saa säästöö ko vuodes menee yli neljkymppii pelkästää pankil?
 En tied onks muis pankeis yht kallist, mut en ol huoman et omaissain olis. Nyy mä sit oota sitä Kekkost ja sit mieti tän asia uudestaa.
Emmää ny iha kolmee pankkii tart, sitä (toist) Pariisi, taik muut varte. Omast pankist en lähe.

..