Kyl mee ollaa vaik mis ravat, messut ja purjelaivat ja muut..

mutko oon ollu nii pir.. pahukse laiska kirjottaa ;)

Käytii messuil tos joku lauantai ja mun tek miel men helikopter lennol, mut 50ekee per nup..ei oikke sopin mun budjettii, ainakaa iha yllättäen. (enskerralsit;) Mut meni sit maailmapyörään, pikkase irt maakamarast, kuiteki;)  Kateltii niit sotakonei ja niitte esityksii aika kaua ja possui ja muit elikoit. Sit tietty Sotkus pit käyd rokal. Nii, ja munkki kaffeel:)  Ei siel sisäl sit kauaa enää jaksankaa pyörii, neltunttii yhteens, kyl se riit.

Näät elikot ol hauskoi. Tota kakduu ko sen isänt hiuka kutittel kainalos, ni se alk tollee tanssii ;DD Nost pääsulkii ja siipii ja nyökyttel.