Haaste  #10  "Jalka"

Tässä Jalka, kapuamassa  "jalan korkusia" rappuja..